Vždy na konci června RCG uspořádá pro rodiče, prarodiče, tetičky, strýce a třeba i širší grygovskou veřejnost besídku, kde děti předvedou svá nacvičená vystoupení.

Vystoupily děti ze cvičení pro rodiče s dětmi od 1 roku pod vedením Zuzky Kopečné, děti z rytmiky pod vedením Zlatky Hlaváčové a Elišky Vávrové,  dále RCG mažoretky pod vedením Moniky Gábové. Děti z notičky, kterou vede Jana Michejdová měly své vystoupení pro rodiče v klubovně RCG. Fotky naleznete zde.

Share This