Pro každý požadovaný turnus je potřeba vyplnit novou přihlášku!!!

Dokumenty pro příměstské tábory naleznete v sekci dokumenty na stránkách Rodinného centra Grygov.

Příměstské tábory určené pro MŠ i ZŠ jsou zahrnuty do dotačního projektu OPZ+ (jedná se o nový projekt, který bude probíhat v letech 2024, nelze tedy použít potvrzení o nezměněných údajích z minulých let). S rodiči bude uzavřena písemná smlouva na dobu trvání jednotlivých turnusů (jako v minulých letech), součástí bude i přihláška. Dále je nutné vyplnit monitorovací list (jeden za oba rodiče). Letos není třeba dokládat potvrzení o postavení na trhu práce.

Všechny dokumenty jsou označeny „MŠ/ZŠ název dokumentu“. Dokumenty donesou rodiče řádně vyplněné a podepsané první den při nástupu dítěte na tábor.

Pobytový tábor určený pro školní děti (6 – 15 let) není podpořen žádným dotačním projektem. Kromě přihlášky a prohlášením o bezinfekčnosti je třeba dodat potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte.

Všechny dokumenty naleznete v sekci Dokumenty pod označení „PT název dokumentu“. Dokumenty donesou rodiče řádně vyplněné a podepsané první den při nástupu dítěte na tábor.

Pokud není uvedeno jinak, probíhají tábory na hřišti nebo v prostorách místní sokolovny od pondělí do pátku v čase 8:00 – 16:00.

 

Platba za příměstský tábor bude výhradně bezhotovostní.

Do 23.6. 2024 je potřeba uhradit platbu na účet RCG – 265109722/0300, kde bude ve zprávě pro příjemce uvedeno jméno a příjmení dítěte. Platby za sourozence a více turnusů lze sdružovat do jedné platby. Pokud budete čerpat od zaměstnavatele příspěvek z FKSP, kontaktujte nás předem na emailu rcgrygov@seznam.cz s potřebnou žádostí od zaměstnavatele.

Share This