Pro každý požadovaný turnus je potřeba vyplnit novou přihlášku!!!

Dokumenty pro příměstské tábory naleznete v sekci dokumenty na stránkách Rodinného centra Grygov.

Potřebné věci na jednotlivé turnusy naleznete v červnu také v sekci dokumenty.
Tábory určené pro MŠ letos nejsou podpořeny z ESF. Rodiče nedokládají postavení na trhu práce. Dokumenty donesou rodiče první den řádně vyplněné a podepsané. Všechny dokumenty jsou označeny MŠ název dokumentu.

Tábory určené pro ZŠ jsou zahrnuty do dotačního projektu ESF (jedná se nový projekt, nelze použít potvrzení o nezměněných údajích z minulých ročníků). Rodiče musí donést potvrzení o postavení na trhu práce – zaměstnanec – potvrzuje zaměstnavatel, OSVČ – potvrzení ČSSZ, nezaměstnaný – potvrzení z ÚP, ostatní případy budou řešeny individuálně – kontaktujte nás na emailu rcgrygov@seznam.cz. Všechny dokumenty jsou označeny ZŠ název dokumentu. Dokumenty donesou rodiče první den řádně vyplněné a podepsané.

Platba za příměstský tábor bude výhradně bezhotovostní.

Do 20.6. 2021 je potřeba uhradit platbu na účet RCG – 265109722/0300, kde bude ve zprávě pro příjemce uvedeno jméno a příjmení dítěte. Platby za sourozence a více turnusů lze sdružovat do jedné platby. Pokud budete čerpat od zaměstnavatele příspěvek z FKSP, kontaktujte nás na emailu rcgrygov@seznam.cz s potřebnou žádostí od zaměstnavatele.

Share This