ZŠ Vzor potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce - zaměstnavatel a Úřad práce